Hem

Vill du ha förändring?

 

Vill du hitta ditt inre lugn?

Vill du vara stark när du är mitt i konflikten?

Vill du lita mer på dig själv?

Vill du bli av med rädslor?

Vill du våga testa nya vägar? Vill du känna dig säkrare? Gilla dig själv?

Vill du våga ta steget att genomföra dina drömmar?

Vill du bli fri från mönster? Få större livskraft?

Klippa band? Vill du förstärka något hos dig?

Vill du helt enkelt uppgradera dig själv?

 

Tränar du någon idrott och vill förbättra resultatet?

Pluggar du och behöver hjälp att fokusera och lära in?

Har du en viktig arbetsintervju , ett stundande bröllop eller något annat viktigt,

och behöver hitta lugn och säkerhet?

 

Då har du kommit rätt. Detta och mycket mer kan Anette Skåhlberg i egenskap av mind coach hjälpa dig med.

Varje dag hjälper hon människor att utvecklas och bli starkare och tro mer på sig själva.

Anette kan få dig att nå sådant du tror är omöjligt genom att ändra gamla mönster och tankar,

hon samtalar med ditt undermedvetna och finner nya vägar tillsammans med dig.

Det är klart du ska nå din fulla potential! Ta kontakt med Anette så kan hon coacha dig dit.

Numera finns även hypnosakuten!

anette@mymindcoach.se

Foto: Anna Tjernström

Do you want something to change?

Do you want to find your inner peace?

Do you want to be strong when you are in the middle of the conflict?

Do you want to trust yourself and your instincts?

Do you want to get rid of your fears?

Do you want to try new paths? Do you want to be more secure?

Do you want to have the courage to take the step and follow your dreams?

Do you want to change your patterns? Get more power in your life?

Do you want to upgrade yourself?

 

Do you excercise and compete in any sport? And if so, do you want to perform better results?

Do you study and need some help go gain focus and learn more easily? Do you have an important interview,

an upcoming wedding, or something else important, and need to find calm and security?

Then you have come to the right place. As a mind coach Anette Skåhlberg have been helping a lot of people

to develope and become stronger and believe more in themselves. Anette can help you reach goals that you

thought was impossible by changing old patterns and thoughts. Through talks with your subconscious

she will help you find new paths and way to live or solve things.

Ofcourse you will reach your full potential! Contact Anette and she will coach you.

There is also Hypnosis emergeny!

anette@mymindcoach.se

 

Copyright © All Rights Reserved