Hypnosakuten (Hypnosis emergency

 

HYPNOSAKUTEN

Är det bråttom?

Har du panik?

Får du inte ordning på nerverna till Bröllopet? Arbetsintervjun? Dejten?

 

Eller är det svårt att fokusera till skrivningen?

Vill du att det ska vara lättare att lära dig?

Måste du bryta band med någon NU?

Vill du känna dig säkrare just NU?

 

Har du tävling eller någon annan prestation där du behöver känna dig trygg med att du fixar det?

Vill du få bättre resultat?

 

Lugn. Då kan Hypnosakuten hjälpa dig.

 

Maila mig på anette@mymindcoach.se

Så hör jag av mig till dig inom kort.

 

Självklart går det bra med Skypesession för de som är långt borta eller har svårt att komma ifrån.

 

Välkommen! Varje steg du tar från och med nu kommer göra allt bättre.

 

Foto: Anna Tjernström

 

 

Hypnosis Emergency

Are you having problem to get it all together?

Do you feel panic?

 

Do you need help NOW to pull yourself together for the Wedding? The workinterview? The date?

 

Do you have a hard time to focus when you study?

Do you want it to be more easy to learn?

 

Do you need to break with somebody NOW?

Do you need to feel more secure with yourself NOW?

 

Are you on your way to participate in a competition and want to feel secure of winning?

Do you want better results?

 

Take it easy. Don´t panic. Hypnosis Emergency will help you.

 

Send a mail to anette@mymindcoach.se

And I will get in contact with you shortly after.

 

Of course I also do Skypesessions. For those to far away or haven´t got the time to meet.

 

Welcome! Every step you take from this moment will make everything better.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved