OM Anette (About Anette)

 

 

 

OM Anette

 

 

Anette utbildade sig 2013 till hypnotisör och har även utbildat sig i avancerad hypnos hos Jeffrey Stephens i Boston, USA.

2014 utbildade hon sig vidare hos Jonathan Chase i professionell hypnos vid Hypnoarts Academy i England där hon

också blev certifierad. Efter utbildningarna har hon hjälpt flera hundra människor med olika problem och behov.

Anettes hypnos-sessioner är behagliga och avkopplande och resultaten är oftast häpnadsväckande effektiva.

 

Hon hjälper många i egenskap av mental coach och arbetar delvis med visualisering, aktivt lyssnande och också att

boosta och lyfta både energin och den mentala fokuseringen hos klienten.

Foto: Anna Tjernström

 

 

About Anette

Anette was educated 2013 as a hypnotist, and did shortly after that also the next step, advanced hypnosis with

the teacher Jeffrey Stephens in Boston, USA. 2014 she progressed in professional hypnosis in an education

lead by hypnotist and teacher Jonathan Chase, at Hypnoarts Academy in England, where she also became certified.

After her education, Anette has helped hundreds and hundreds of people with different issues and goals.

A session with Anette is nice and relaxing, and the results are often stunning effective.

 

She also is helping a lot of people in her skill as a mental coach, and work for example with visualization, active

listening, and also to boost and lift the energy and the mental focus within the client.

Copyright © All Rights Reserved