VAD ÄR HYPNOS (What is Hypnosis)

 

Vill du vara den bästa versionen av dig själv?

 

Upplever du, att när du försöker göra något åt det du vill förändra inom dig, så händer inget?

 

Det är inte ditt fel!

 

Det är en konflikt mellan vad du önskar dig och dina mönster i det undermedvetna – och det undermedvetna

vinner alltid. Hypnos är ett fantastiskt redskap för att ändra mönster i det undermedvetna så du äntligen kan

förändra det du vill inom dig.

 

Vad är hypnos då?

 

Hypnos är ett redskap som snabbt och effektivt kan hjälpa dig med att lösa problem,

bryta negativa vanor och mönster – och infria dina mål i livet.

 

Det är inte mystiskt med hypnos!

Det är ingen magisk kraft, som hypnotisören besitter för att kunna hjälpa dig.

Hypnos är en kombination av naturliga fenomen, som vi alla upplever dagligen.

När det känns som vi faller när vi ska somna, eller när vi gör saker som är som på ”autopilot”

borstar tänderna, kör samma väg till arbetet osv utan att behöva tänka på exakt vad vi gör när vi gör det.

Samtidigt blir dina kreativa och känslomässiga resurser fokuserade

och det är därför som hypnos är så effektivt med att göra snabba och positiva förändringar

i tankar, känslor, vanor och beteenden.

 

På avstånd kan en hypnotiserad person se ut som han/hon sover ordentligt.

Men hynos upplevs mer som en kreativ dagdröm och ger en skön och behaglig avslappning

samtidigt som personen är djupt fokuserad.

 

Det finns inga negativa biverkningar med hynos!

Hypnosprocessen handlar om fokus, koncentration, tillit och samarbete.

 

Det funkar! – Men varför funkar det?

 

Det omedvetna är där våra instinkter finns, det som vi har från födseln och resten av livet.

Det omedvetna beskyddar oss instinktivt och kontrollerar kroppsfunktioner,

det autonoma nervsystemet, andning och hjärta m m.

 

Det undermedvetna startar med att vara tomt.

Men efterhand som vi växer upp, lagrar denna obegränsade databas våra upplevelser

och erfarenheter, som skapar våra personligheter, känslor, beteenden och vanor.

 

Tanke-, känslo-, och beteendemönster blir då programmerade i vårt medvetna och är mycket svåra att ändra.

 

Det undermedvetna använder sin databas till att beskydda oss mot kända hot, och till att motivera oss

att tillfredsställa våra behov. Det undermedvetna motsätter sig medvetna ändringar, men hypnos

kan ha en effektiv inverkan på det.

 

Det medvetna är analytiskt och logiskt.

Det medvetna beskyddar oss mot omedelbara hot, och det är där vi löser problem, uppskattar

och finner på lösningar. Det medvetna uppskattar den omedelbara situationen, där den har sin uppmärksamhet,

och gör därefter sina val och beslut löpande.

Det medvetnas ändringar är tillfälliga, eftersom kapaciteten är begränsad.

Därför är det så mycket mer effektivt att omprogrammera det undermedvetna.

Det är också i det medvetna som vi hittar viljestyrkan.

Men som vi ju alla vet är inte alltid viljestyrkan stark nog när vi önskar att ändra oss själva.

 

När vi så då återigen vänder tillbaka till våra gamla beteenden och vanor,

är det på grund av inflytande från vår kritiska faktor.

Den kritiska faktorn är som en portvakt mellan det undermedvetna och det medvetna.

Den fungerar som ett filter eller censur för den ström av information som strömmar

från det medvetna till det undermedvetna.

 

Den kritiska faktorn sammanlänkar och håller samman den nya informationen,

men den existerande databasen av övertygelser och erfarenheter finns i det undermedvetna.

Om den nya datan inte matchar den redan existerande datan, avvisas den av den kritiska faktorn.

Den tillåter inte att den nya informationen gör ändringar av känslo-, och beteendemässiga mönster

i det undermedvetna.

 

Därför är det så svårt att bryta vanor eller ändra våra övertygelser/mönster.

 

Men i hypnos avväpnas den kritiska faktorn!

 

Den kritiska faktorn tillåter då känslo-, och beteendemässiga instruktioner att passera.

Då skapas nya tankemönster och övertygelser.

En slags omprogrammering, som tillåter att vanor bryts och att det skapas nya automatiska

och mycket mer passade beteenden.

 

Därför funkar hypnos!

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved